CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

RUJUKAN

RUJUKANSUMBER BUKU:


1) Choong Lean Keow (2009). Murid dan alam belajar untuk program ijazah sarjana muda perguruan (Terbitan kedua). Subang Jaya, Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.


2) Ee Ah Meng (1994). Psikologi dalam bilik darjah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.


3) Mok Soon Sang (2008). Psikologi Pendidikan & Pedagogi: Murid dan alam belajar(Terbitan pertama). Puchong, Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.


SUMBER INTERNET:


1) Hiryanto, M.Si (n.d.). Pengajaran tanpa arahan. Diakses pada Ogos 14, 2010, daripada http://masririt.files.wordpress.com/2007/12/model-model-pembelajaran.ppt


2) Wawan Junaidi (2009, Jun 05). Model pertemuan kelas. Diakses pada Ogos 18,2010, daripada http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/06/model-pembelajaran-pelatihan-kesadaran.html


3) Kolejkamunting (2005, September 5). Pengenalan pada kecelaruan personaliti. Diakses pada Ogos 14, 2010, daripada http://kolejkamunting.multiply.com/journal/item/10/PENGENALAN_PADA_KECELARUAN_PERSONALITI


4) Kolejkamunting (2005, Ogos 5). Psikologi personaliti. Diakses pada ogos 13, 2010, daripada http://kolejkamunting.multiply.com/journal/item/6


5) Norehan Saim (2010, Ogos 15). Implikasi model pengajaran personal. Diakses pada Ogos 16, 2010, daripada http://www.scribd.com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar